Pomoc w uzyskaniu kredytu na dogodnych warunkach

 • Kredyt z gwarancją de minimis pld
 • Kredyt w rachunku bieżącym
 • Kredyt obrotowy
 • Kredyt inwestycyjny

 Leasing

 Faktoring

Dotacje Unijne

 • Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych w celu uzyskania dotacji z funduszy UE
 • Wdrażanie procedur zarządzania projektami finansowanymi  przy udziale  funduszy UE
 • Rozliczanie projektów finansowanych przy udziale funduszy UE – bieżące i końcowe
 • Audyt projektów finansowanych przy udziale funduszy UE pod kątem prawidłowości ich prowadzenia i rozliczania

Pośrednictwo w usługach ubezpieczeniowych

 • Ubezpieczenia majątkowe,
 • Ubezpieczenia OC
 • Ubezpieczania komunikacyjne
 • Gwarancje ubezpieczeniowe