Usługi księgowe

Księga Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji i raportów ZUS
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • sporządzanie zeznań podatkowych prowadzących działalność i ich pracowników
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS

 

Księgi Handlowe

 • prowadzenie księgi handlowej
 • dekretacja i księgowanie dokumentów
 • sprawdzanie dokumentów pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • tworzenie planu kont
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie bilansu i sprawozdania finansowego
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP
 • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji i raportów ZUS
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS


Ryczałt ewidencjonowany

 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji i raportów ZUS
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • roczne rozliczanie działalności
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS

 

Obsługa kadrowo-­płacowa, ZUS

 • pełna obsługa kadrowo­-płacowa
 • sporządzanie świadectw pracy
 • naliczanie list płac
 • prowadzenie ewidencji pracowników
 • ewidencja urlopowa
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy
 • prowadzenie umów o pracę
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT ­ 11)
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzenie deklaracji do US (PIT ­4R)
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków i okresie zatrudnienia
 • przygotowanie imiennych raportów osób ubezpieczonych
 • wysyłka deklaracji ZUS i Raportów ZUS RSA, ZUS RZA
 • przygotowanie deklaracji PFRON
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS